Welkom op de website van de Rijsbergse Ondernemers Vereniging.

Deze site informeert U over "Bedrijvig Rijsbergen". U vindt hier een overzicht van onze leden met informatie over hun bedrijf, met adres, telefoonnummer, website en emailadres.

Via deze site (ook middels onze nieuwsbrief) worden onze leden op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen binnen de ROV. 

Ook kunt u via een speciaal formulier rechtstreeks vragen stellen of op- en aanmerkingen richten aan de ROV.

 

Doelstellingen

De ROV streeft er naar dat Rijsbergen een levendig dorp blijft waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen. Daarvoor is het belangrijk dat het dorp zijn eigen identiteit bewaart met prettige openbare ruimten en een evenwichtig voorzieningen niveau.

Rijsbergen moet goed bereikbaar blijven zowel voor auto's als met het openbaar vervoer. Voor ondernemers moet er voldoende ruimte zijn om hun onderneming gezond te houden.

 

Wat doet de ROV?

 • Belangenbehartiging 
  We behartigen de belangen van de gezamenlijke Rijsbergse ondernemers bij de diverse overheden en instellingen.
  Bij de gemeente vragen wij voortdurend aandacht voor de bereikbaarheid van Rijsbergen, parkeren, inrichting van het dorp en beperking van administratieve lasten, wet en regelgeving voor ondernemers. Zo zijn wij voor de gemeente een belangrijke partner in de ontwikkeling van het beleid voor de kern Rijsbergen.
 • Samenwerking
  Wij stimuleren samenwerking tussen onze leden om samen sterker te staan. Wij beperken ons niet alleen tot de winkeliers maar zijn er voor ALLE ondernemers! Vandaar ook de naam ROV (Rijsbergse Ondernemers Vereniging)
 • Akties
  Een goed aanbod van winkels is van groot belang om het dorp leefbaar te houden. De ROV organiseert daarom regelmatig akties waarmee deze winkels extra onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste akties zijn Hart van Rijsbergen en de Zomer fietstocht.
 • Netwerkborrel
  Vanaf 2017 worden er jaarlijks 2 netwerkborrels gehouden waarbij leden en/of ondernemers die overwegen lid te worden elkaar beter kunnen leren kennen. Zo wordt het makkelijker om samen acties te organiseren, samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan, projecten worden besproken en wellicht samen uitgevoerd. En het is ook gewoon gezellig,. 

 

Bezoek ook de facebook pagina van de ROV.

https://www.facebook.com/Rovsite.nl