Welkom op de website van de Rijsbergse Ondernemers Vereniging.

Deze site informeert U over "Bedrijvig Rijsbergen". U vindt hier een overzicht van onze leden met informatie over hun bedrijven. Uiteraard met adres, telefoonnummer, website en emailadres.

Via deze site kunnen onze leden iedereen op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen in hun bedrijf, aanbiedingen en akties.

Op de website vindt U ook regelmatig enquetes waarin wij vragen om Uw mening over voor het dorp belangrike onderwerpen. En U kunt via een speciaal formulier op deze website rechtstreeks vragen, opmerkingen of andere belangrijke zaken richten aan de ROV.

 

Doelstellingen

De ROV streeft er naar dat Rijsbergen een levend en levendig dorp blijft waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen. Daarvoor is het belangrijk dat het dorp zijn eigen identiteit bewaart met prettige openbare ruimten en een evenwichtig voorzieningenniveau.

Rijsbergen moet goed bereikbaar blijven zowel voor auto's als met openbaar vervoer. Voor ondernemers moet er voldoende ruimte zijn om hun onderneming gezond te houden.

 

Wat doet de ROV?

 • Belangenbehartiging 
  We behartigen de belangen van de gezamenlijke Rijsbergse ondernemers bij de diverse overheden en instellingen.
  Bij de gemeente vragen wij voortdurend aandacht voor de bereikbaarheid van Rijsbergen, parkeren, inrichting van het dorp en beperking van administratieve lasten, wet en regelgeving voor ondernemers. Zo zijn wij voor de gemeente een belangrijke partner in de ontwikkeling van beleid voor de kern Rijsbergen.
 • Samenwerking
  Wij stimuleren samenwerking tussen onze leden om samen sterker te staan.
 • Akties
  Een goed aanbod van winkels is van groot belang om het dorp leefbaar te houden. De ROV organiseert daarom regelmatig akties waarmee deze winkels extra onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste akties zijn onze Bourgondische Winterwandeling en de Zomerfietstocht.  

 

Bezoek ook de facebook pagina van de ROV.

https://www.facebook.com/Rovsite.nl